UkrReferat.com

: 75883
: 2016-12-30
7 0$

'

 

:   

, , :

( )
,
Word Doc
1397
198

?aci aaa?aa?ci aa?aYa?aa??? caiaei?a

aiic

!Faia Faia aF Fa?aaac, a?? c??a?aacaiai

a?c? c?aY-ai?, aa c?ci i c aa?aYa?aa??? ae?a aiic.

!iie caa c?c?? i a?i ?aYaa?:

- aYaYi a?aeYa?cY;

- ?a?Yaaii;

- aaaaY cia?Yi;

- ?Yaeiaeiia ?aYiaeii;

YaYi a?aeYa?cY

YaYi a?aeYa?cY - !iie aicYaai aa?aYa?aa?? aia.

aYi aYaYiF- aeY i caia caia !aaa?ai aYaYi

cY?c?i.

Xcp=(X1+X2+X3+...Xn)/n

Xcp- aYaYi a?aeYa?cY;

n- ?ii?iaai YYYaic aia.

?a?Yaaii

YaYi a?aeYa?cY i ?YaeY FiY ?iaai ?a aa?a?iaai cY?-

c?, e c?cciaiai.?? c Y i aicYi ?a iiciaai aia

Y?c? cia?Yi ci aYaYiF a?? ???? aa?a? Y Y

! ca cia?Yi ci aYaYiF c? aic ai. ! cia?Yi

ci aYaYiF F? !aa? iai iicaai, Y!ai cii?a?ai

ci ia ?, e aiFiaiai ?iYaYi ia c ?caa. i?ce?

aaa ?caaic ia FiY c?a, aa?i aYaYi ?caa ci-

a?Yi, i?? ?a?ia ?ca? ?a?Yaaiii.

S2=sum(Xi-Xcp)^2/(n-1)

aaaY cia?Yi

aaaY, ! aYaYi ?caa?cY cia?Yi S aa?aiai eia

!aci ?caaF ?aYi ?a?Yaaii.

S=sqrt(S2)

?aYiaeii

ae?a ?ia ? Fca?? ?a aei?a ?aY?a c?ac?a aiic, ? caa

?aai! aeiica? cici? i ae?aa?,e c?cciaiai.i aeiF

c??a?aacaiai ?aYiaei? i.caaieY ?a cYi F

?a??a, i?? ?a?ia ?ca? ae?aaii?, ci?cii aei? ai

cYi ieF ?a??-aYaiaa?cF.?i ci?? ?a?ia ?ca?

?aYiaei??.

i?aai c?acF ???? aiaa? ci?a ?aaai iii ?aYi-

aeii c??a?aacaiai c?a i?Y ?ciai ?Yaeiaeiia ?aYiaeii

r=sum(Xi-Xcp)*(Yi-Ycp)/sqrt(sum(Xi-Xcp)^2*sum(Yi-Ycp)^2)

cYi ?Yaeiaeia ?aYiaeii aai ??ca?ai ci +1 ?a? ?aia

aea?aeiia ci?a -1 ?a? !YaYa aea?aeiia ci?a.

a? abs(r)=0.20-0.30 ?aYiaei? ci? a!??;

abs(r)=0.50-0.60 aYaYi;

abs(r)=0.80-0.90 a?i;

abs(r)=1 !aia;

abs(r)=0 ciaaai.

0

ò