UkrReferat.com

: 75883
: 2016-12-30
7 0$

'

 

:   

, , :

()
dimich
, , ,
Word Doc
3748
1450xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"

xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Зміст
Введення
Глава 1. Загальна характеристика інвестицій
1.1 Поняття, сутність інвестицій та їх класифікація
1.2 Основні принципи інвестиційної політики
1.3 Джерела здійснення інвестиційної діяльності
Глава 2. Аналіз ефективності використання інвестицій в діяльності підприємства
2.1 Інвестиційне забезпечення виробництва
2.2 Власні джерела фінансування
2.3 Кредитування інвестицій
Глава 3. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Висновок
Список використаних джерел та літератури
Додаток 1
Додаток 2

Введення

Актуальність теми пов'язана з тим, що здійснення інвестицій є найважливіјою умовою реалізації стратегічних і тактичних завдань розвитку та ефективної діяльності підприємства.
Практична значимість теми пов'язана з тим, що практичне здійснення інвестицій забезпечується інвестиційною діяльністю підприємства, яка є одним із видів його господарської діяльності і найважливіјою формою реалізації його економічних інтересів.
Мета роботи полягає в тому, щоб правильно розкрити тему курсової роботи "Інвестиційна діяльність підприємства".
Для досягнення поставленої мети автор вважав за необхідне розглянути загальні поняття інвестицій, ефективність використання інвестицій в діяльності підприємства, а також основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.
У вступі обгрунтовується актуальність теми, практична значущість, цілі да-----> Page:

0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

ò