UkrReferat.com

: 75770
: 2016-10-24
7 15$

'

:   

, , :

()
dimich
, , ,
Word Doc
3295
1448

Зміст
Введення
Глава 1. Загальна характеристика інвестицій
1.1 Поняття, сутність інвестицій та їх класифікація
1.2 Основні принципи інвестиційної політики
1.3 Джерела здійснення інвестиційної діяльності
Глава 2. Аналіз ефективності використання інвестицій в діяльності підприємства
2.1 Інвестиційне забезпечення виробництва
2.2 Власні джерела фінансування
2.3 Кредитування інвестицій
Глава 3. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Висновок
Список використаних джерел та літератури
Додаток 1
Додаток 2

Введення

Актуальність теми пов'язана з тим, що здійснення інвестицій є найважливіјою умовою реалізації стратегічних і тактичних завдань розвитку та ефективної діяльності підприємства.
Практична значимість теми пов'язана з тим, що практичне здійснення інвестицій забезпечується інвестиційною діяльністю підприємства, яка є одним із видів його господарської діяльності і найважливіјою формою реалізації його економічних інтересів.
Мета роботи полягає в тому, щоб правильно розкрити тему курсової роботи "Інвестиційна діяльність підприємства".
Для досягнення поставленої мети автор вважав за необхідне розглянути загальні поняття інвестицій, ефективність використання інвестицій в діяльності підприємства, а також основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.
У вступі обгрунтовується актуальність теми, практична значущість, цілі да-----> Page:
0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]UKRREFERAT.COM 2000-2016

: , , ibigdan!