UkrReferat.com

: 75775
: 2016-10-28
7 15$

'

:   

, , :

³ , ,
Word Doc
47372
1082
.
Q oi /d i) =
20*1*1*(0.052*1*1.49*0.8*1*30/1.553+0.02*50.04*1.36*0.8*1*200/0.681+0.0
070.82 0.8 0.4200/0.806) = 54 

3.2 .4  . 

 =52.67+((65.23-52.67)/(70-50))4 = 55.18 .

3.3  3.15   
   , 

 =  V = 25 = 10 .

( =2 .,V=5/,.8). , 
  ' 2 . 
  10 .

4.   .  
  ':

S = 8.72x10 -3 2 = 8.7210 -3 10 2 180 = 156.96 2

  V=1 /  .

  ( ):

S = 8 2 0,2 = 0,08110 2 2 0,2 = 0.32 2.

.    , 
  o  .

5.    '. '
  R=5  aae. oi ac io
a o o' oi: t = R/V = 5/5 = 1 o (R=5 ; V=5
/, V=1 /c i ieci).

coo. a 1 o.i oa ai i.ee.o' ea a
o'i "X" oec ci oo o ac e i ae.

3. e i oia i.ocao ocai i.o.

aaa N2. o ao iai F-4 5.00 25.12 cocoo o
aic ii a o ic "" ( 2 i ocooo o').
eo  I-X. 

oaoi ai:

1.Meeoo: ioei,V=4 /c, oi i 20 o .

2.oi i coi I aeeei a 100%,acee I e
aeeo i aoc o a.

oio. i oi ii ocao.

o'o. 2.1 ae oii o iioo aae, oi i
e oceei iioo ae.

2.1.1. ae o o iioo ae.

i a. 2.30 (-2), L = 4 

2.1.2. ae ooce a aa. oi.

a icai oao a o a.31 (-2) aoo 
ooce a ii iceoci. o =12 . aa
i 3 o a. 31 ao ooce  ici 
cio aoo:

 = o /3.5 = 12/3.5 = 3.4 

2.1.3. aa oeiia ocia ( = 0,08) o aae
aoco a a iceoci i ao ei oceei iioo
ae (a. 2.4).

Mico "" M: 1 c =0.5 ; So,S'o,S''o-ocee ae

coo. o iioo aae oa: aca ica "", i
cee "N", oo ocee iioo ae.

2.1.4 ae oi o iioo aae i e oceei
ae.o o iioo aae ao o oi:

S = ÷L + = 3.4(4+3.4 0.08) = 14.7 2

Mei oceei ae ac ea ac ica, cea "N" i
.

2.2 ae oiooo ac io a aaeoo oi o e
-----> Page: 
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]UKRREFERAT.COM 2000-2016

: , , ibigdan!